بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم

نه درودی، نه پیامی، نه نشانی

ره خود گیرم و ره بر تو گشایم


زانکه دیگر تو نه آنی،

تو نه آنی..

-فروغ فرخزاد